Forside

Formand

Kassere

Bestyrelse

Vedtægter

Aktiviteter

Flugtskydning

Riffelskydning

Fisketur

Præmieskydning

Sidste nyt

Bukkepral 2010

Alm. info

Links

 

 

 

 

Kasseren

 

Michael Nielsen

Rugvænget 14

8653 Them

 

Mobil: 40 32 24 06

 

DJnr: 3507

 

 

Helårskontingent priser for 2012

Der er følgende medlemskategorier  
Ordinær medlemskab

854,00 kr.

Junior medlemskab (0-15 år) 150,00 kr.
Ungdomsmedlemskab (16-25 år) 488,00 kr.
Senior medlemsskab (Folkepensionister) 525,00 kr.
Husstandsmedlemsskab (Kræver andet ordinært medlem på adressen, ingen blad inkl.) 450,00 kr.
Ekstraordinært medlemsskab (kræver medlemskab af anden lokalforening) 200,00 kr.
Kursist 0,00 kr.

 


Tryk på banner for indmeldelse

 

SOM MEDLEM AF DANMARKS JÆGERFORBUND FÅR DU:  
Automatisk tilsendt medlemsbladet JÆGER, der udkommer 11 gange om året. Tilbudt en række kontante rabatter på f.eks. forsikringer, lån, benzin, fyringsolie og færgeoverfart. Mulighed for at deltage i mange aktiviteter, som blandt andet foredrag, video-/filmaftener, flugt- og riffelskydning, hundearbejde, terræn- og bestandspleje, jagthornsblæsning og jagtsti. Løbende tilbud fra din forening, kredsen eller regionen om at deltage i arbejdet, hvor der satses meget på uddannelse og etik i jagtudøvelsen.PS Medlemmerne er automatisk dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring, når de deltager i forbundets aktiviteter